logo
EN
VN

Lịch thi, Danh sách đăng ký thi NL tiếng Anh trình độ B1, B2 (DT SĐH), B1-C1 (DT 3 Bậc) kỳ thi ngày 29 tháng 07 năm 2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi, danh sách đăng ký dự thi năng lực tiếng Anh trình độ B1, B2 (Dạng thức Sau đại học); tiếng Anh trình độ B1- C1 (Dạng thức 3 bậc), cụ thể như sau:
1. Lịch thi: Chủ Nhật ngày 29/07/2018
Buổi sáng:
- 7h15: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
Buổi chiều:
- 13h15: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi Kỹ năng Nói.
- Nếu Kỹ năng Nói có thể thi trong buổi sáng Hội đồng thi sẽ có thông báo cụ thể.
2. Địa điểm thi:
- Thí sinh thi tiếng Anh trình độ B1 (Dạng thức SĐH) thi tại Nhà A1, Trường Đại học Hà Nội
- Thí sinh thi tiếng Anh trình độ B2 (Dạng thức SĐH), tiếng Anh trình độ B1-C1 (dạng thức 3 bậc) thi tại Nhà E, Trường ĐH Hà Nội
- Danh sách phòng thi, số báo danh được dán tại bảng tin của Nhà E và Nhà A1 vào 7h sáng ngày 29.07.2018
3. Danh sách đăng ký dự thi:
- Danh sách tiếng Anh_B1 (SĐH)
- Danh sách tiếng Anh_B2 (SĐH)
- Danh sách tiếng Anh_B1-C1 (DT 3 bậc)
4. Nội quy thi
- Nội quy thi
Lưu ý:
- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách thi (Họ tên, giới tính, ngày sinh), trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, thí sinh cần báo lại cho Cán bộ coi thi/thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.
- Những thí sinh có ghi chú phải bổ sung bản sao giấy khai sinh cần nộp lại cho hội đồng thi tại phòng thi.
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.