logo
EN
VN

Về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019

Theo thông báo số 1861/TB-ĐHHN ngày 14/8/2018 thời hạn dành cho việc nộp học phí kỳ 1 ăm học 2018-2019 của sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy các khóa 2015, 2016 là đến hết ngày 14/9/2018.

Để tạo điều kiện cho những sinh viên còn chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí với Nhà trường, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Tài chính - Kế toán gia hạn thời gian dành cho sinh viên nộp học phí như sau:

- Thời hạn nộp: Đến hết ngày 28/9/2018.

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM đã mở tại ngân hàng.

Chi tiết xem tại đây.