logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test, kỳ thi ngày 27/01/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo Kết quả thi Hanu Test, kỳ thi ngày 27/01/2019.
Xem chi tiết tại đây.

Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ 12/02/2019 đến hết ngày 19/02/2019, tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1.
Mẫu đơn phúc khảo tải tại đây.