logo
EN
VN

Kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest (chuẩn đầu ra) ngày 06 & 07 tháng 4 năm 2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi năng lực ngoại ngữ (chuẩn đầu ra) ngày 06 & 07 tháng 4 năm 2019 như sau:
1- Kết quả phúc khảo tiếng Anh B2
2- Kết quả phúc khảo tiếng Anh C1
3- Kết quả phúc khảo tiếng Bồ Đào Nha_C1
4- Kết quả phúc khảo tiếng Đức C1
5- Kết quả phúc khảo tiếng Italia C1
6- Kết quả phúc khảo tiếng Nhật C1
7- Kết quả phúc khảo tiếng Tây Ban Nha C1
8- Kết quả phúc khảo tiếng Trung C1