logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 06/7/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam
Kỳ thi ngày 06/7/2019 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 23/7/2019 đến hết ngày 30/7/2019 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có nguyện vọng.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/7 đến hết ngày 22/7/2019.
Thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây:
https://bit.ly/2SpLySN

Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: từ ngày 23/7/2019 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trân trọng thông báo.