logo
EN
VN

Lịch thi, Danh sách đăng ký dự thi NLNN kỳ thi ngày 22.09.2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi NLNN kỳ thi ngày 22.09.2019 như sau:
Ngày thi: Chủ Nhật ngày 22 tháng 09 năm 2019
1. Thí sinh thi tiếng Anh trình độ B2 (Sau đại học) và B1-B2-C1:
Buổi sáng: 
- CA 1: 07h15 Thí sinh có mặt tại NHÀ C để thi Nói.
Danh sách thí sinh thi B1-B2-C1  CA 1 xem tại đây.
Danh sách thí sinh thi B2 CA 1 xem tại đây.
- CA 2: 09h00 Thí sinh có mặt tại NHÀ C để thi Nói
Danh sách thí sinh thi B1-B2-C1 CA 2 xem tại đây.
Buổi chiều: 
- 13h15: Thí sinh có mặt tại NHÀ E để thi Viết.
2. Thí sinh thi tiếng Anh trình độ A2, B1 (Sau đại học):
Buổi sáng: 
- 07h15: Thí sinh có mặt tại NHÀ E để thi Viết.
Buổi chiều: 
- 13h15: Thí sinh có mặt tại NHÀ C để thi Nói.
- Danh sách dự thi tiếng Anh trình độ A2.
- Danh sách dự thi tiếng Anh trình độ B1 (Sau đại học)
3. Thí sinh thi tiếng Pháp trình độ B1:
- Buổi sáng: 07h15 có mặt tại NHÀ E để thi Viết và Nói.
- Danh sách dự thi tiếng Pháp.
Nội quy thi: xem tại đây
LƯU Ý: 
- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách thi (Họ tên, giới tính, ngày sinh), trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, thí sinh cần báo lại cho Cán bộ coi thi/Thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.
- Khi vào phòng thi, thí sinh xuất trình Thẻ căn cước/Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ có dán ảnh và dấu giáp lai.