logo
EN
VN

Thông báo lịch thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, kỳ thi ngày 18/7/2020

Căn cứ Chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học và Kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành chương trình học tập và các học viên thi lại tốt nghiệp (hệ Vừa làm vừa học và hệ Đào tạo Từ xa) theo kế hoạch sau:
1. LỊCH THI: Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020.
Buổi sáng: 7h30: thi môn Dịch Nghe
9h00: thi môn Dịch Viết
Buổi chiều: 13h30: thi môn Lý thuyết tiếng.
2. ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. LỆ PHÍ THI:
- Học viên thuộc diện thi lại: Đăng ký tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, nhà A) từ ngày 15 đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2020. Lệ phí thi lại: 500.000 đồng/ 01 môn, nộp tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106, nhà A).
- Học viên thi lần đầu: lệ phí thi đã được thu gộp vào học phí học phần 8.
Danh sách phòng thi, địa điểm thi cụ thể sẽ được niêm yết tại website: www.hanu.edu.vn của Trường Đại học Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2020.
Nguồn: Phòng QLĐT