logo
EN
VN

Kết quả chấm thi phúc khảo tốt nghiệp đại học Hệ Vừa làm Vừa học ngành Ngôn ngữ Nhật, kỳ thi ngày 12 tháng 01 năm 2020

Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký ban hành Quyết định số 914/QĐ-ĐHHN Về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp đại học Hệ Vừa làm Vừa học ngành Ngôn ngữ Nhật kỳ thi ngày 8 tháng 6 năm 2020. Cụ thể như sau:
Kết quả phúc khảo: Xem tại đây
Nguồn: Phòng QLĐT