logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu Dự án VIBE”

Nhằm giới thiệu Dự án “Hỗ trợ và nâng cao hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu về phát triển và môi trường từ góc độ khoa học xã hội: Tăng cường sự trao đổi nghiên cứu và đào tạo giữa Việt Nam và Ai-len” do Quỹ phát triển Ai-len (Irish Aid) tài trợ trong 2 năm (2018-2019), Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Dublin (UCD) tổ chức Hội thảo giới thiệu Dự án.


* Thời gian tổ chức: Từ 8g00 đến 11g30, Thứ Năm ngày 15/3/2018.

* Địa điểm: Phòng Hội thảo 102, tòa nhà C, Trường Đại học Hà Nội

* Nội dung chính: Giới thiệu về các hoạt động của Dự án“Hỗ trợ và nâng cao hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu về phát triển và môi trường, từ góc độ khoa học xã hội: Tăng cường sự trao đổi nghiên cứu và đào tạo giữa Việt Nam và Ai-len”.

* Thành phần tham dự:

- Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Nội;

- Các cán bộ, giảng viên thuộc Trường Đại học Hà Nội và những người quan tâm.

- Đại diện của nhà tài trợ IrishAid, các tổ chức quốc tế, các trường đại học và viện nghiên cứu liên quan…

Chi tiết xin xem Thông báo số 453/TB-ĐHHN ngày 12/3/2018 tại đây.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo.