logo
EN
VN

Thông báo số về việc điều chỉnh mức thu Bảo hiểm y tế năm học 2015-2016

Ngày 19/8/2015, Phòng Tài chính Kế toán Trường ĐH Hà Nội đã có thông báo số 1173/TB-ĐHHN về việc điều chỉnh mức thu Bảo hiểm y tế năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy các khóa 2012, 2013, 2014.

Chi tiết của thông báo này được ghi trong tệp đính kèm tại đây.