logo
EN
VN

Kết quả tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 2016 - 2019

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số 2269/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 2016 - 2019 kì thi ngày 16 tháng 10 năm 2016, trong đó công nhận 244 thí sinh đã trúng tuyển. Chi tiết như sau: 

1. Kết quả tuyển sinh (pdf);

2. Danh sách trúng tuyển: Diện thi tuyển; Diện xét tuyển (pdf) ;

3. Thông báo nhập học (pdf).

Ghi chú:  - Nhà trường nhận đơn phúc khảo (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 26/10 đến hết ngày 08/11/2016 tại phòng Quản lý đào tạo, phòng 118, nhà A.

[Nguồn Phòng Quản lý đào tạo]