logo
EN
VN

Kết quả tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành NN Anh, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc và Hướng dẫn nhập học

Ngày 09 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 2707/QĐ-ĐHHN về việc công nhận Kết quả tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành NN Anh, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc và Hướng dẫn nhập học.

Chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý đào tạo]