Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thạch tiếp Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tomsk
logo
EN
VN

Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thạch tiếp Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tomsk

Ngày 01/12/2017, Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thạch đã tiếp GS.TS. Yu. Rykun, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tomsk (LB Nga) và thành viên đoàn. Tham gia tiếp đón GS.TS. Yu. Rykun còn có đại diện lãnh đạo phòng Hợp tác Quốc tế, và Khoa Tiếng Nga.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai trường đã trao đổi một số nội dung có tiềm năng hợp tác nhằm đẩy mạnh và thiết thực hơn nữa quan hệ song phương.

Đối với chương trình trao đổi sinh viên và giáo viên, Trường Đại học Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của trường bạn thông qua các quỹ tài trợ/học bổng, tạo cơ hội học tập ngắn hạn từ 3-6 tháng cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội.

Đối với chương trình dành cho giáo viên, Trường Đại học Hà Nội hy vọng các giảng viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau có cơ hội tham quan, thỉnh giảng những lĩnh vực cả hai trường đều đào tạo, như ngành Quốc tế học, Công nghệ Thông tin, v..v...

Trường Đại học Hà Nội rất hoan nghênh thực hiện chương trình 2+2 vì định hướng đào tạo ngôn ngữ của Trường ĐHTHQG Tomsk và Trường Đại học Hà Nội có nhiều nét tương đồng với định hướng sư phạm hoặc biên/phiên dịch. Với hình thức đào tạo này, sinh viên học 2 năm tại Trường Đại học Hà Nội sau đó chuyển tiếp và học tập tại Trường ĐHTHQG Tomsk. Khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được hai trường cùng cấp bằng tốt nghiệp hệ cử nhân nếu hoàn thành theo yêu cầu đào tạo.

Đối với chương trình đào tạo thạc sỹ, Trường Đại học Hà Nội sẽ tiếp nhận học viên của Trường ĐHTHQG Tomsk tới thực tập trong 02 tháng hoặc theo nhu cầu cụ thể, tạo điều kiện cho học viên thực hiện kế hoạch của mình trước khi hoàn thành chương trình học.

Ngoài ra, Trường Đại học Hà Nội mong muốn cùng Trường ĐHTHQG Tomsk xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam sử dụng công nghệ và nền tảng tiên tiến, giúp người học có thể theo học mà không phải rời Việt Nam. Đồng thời, các nguồn học liệu có thể được hỗ trợ và cung cấp từ Trường ĐHTHQG Tomsk để sinh viên Việt Nam và sinh viên Trường Đại học Hà Nội tiếp cận và có thể phục vụ học tập hiệu quả hơn nữa.

171201 Tomsk 01

171201 Tomsk 02

171201 Tomsk 03