logo
EN
VN

Nội dung chuyến công tác của Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào tại Cộng Hòa Ireland

HANU - Từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2018, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã có chuyến công tác tại Trường Đại học Dublin (UCD), Cộng hòa Ireland. Thành phần tham gia chuyến công tác này cùng Hiệu trưởng còn có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa Quốc tế học.

Tại Trường Đại học Dublin, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Luật học Colin Scott cùng đại diện Phân khoa Địa lý và Phòng Hợp tác Quốc tế đã tiếp đón và làm việc với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào. Hai bên đã bàn về các hoạt động phát triển hợp tác giữa 2 trường thuộc các lĩnh vực trao đổi giảng viên, sinh viên, xây dựng và triển khai giảng dạy môn học mới, trong đó có môn “Hệ thống Thông tin Địa lý - GIS” thuộc chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội.

Tiếp đó, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã có buổi thảo luận với Phó Giám đốc Chương trình Viện trợ Irish AID Dublin thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ireland, ông Tim Reilly. Hai bên đã bàn về việc cấp học bổng cho sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội, theo học Chương trình Thạc sĩ GIS tại Trường Đại học Dublin.

Tại đây, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Dublin và Trường Đại học Hà Nội trong khuôn khổ Dự án Trao đổi giáo dục song phương Việt Nam – Cộng hòa Ireland (VIBE) trong năm 2018. Các bên đã thống nhất quan điểm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai trường hướng tới tính hiệu quả và tính bền vững của Dự án.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã nêu rõ quyết tâm của Trường Đại học Hà Nội trong việc ứng dụng nội dung học mới, phương pháp giảng dạy hiện đại và công nghệ thông tin trong giảng dạy với mục tiêu liên thông quốc tế trong giáo dục. Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa Quốc tế học tiếp tục triển khai hoạt động của Dự án trong thời gian tới.

181017 Irland 1

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào và Đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Đại học Dublin

181017 Irland 2

181017 Irland 6

GS Colin Scott Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Luật học - Trường Đại học Dublin tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào và Đoàn công tác

181017 Irland 5

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào và Đoàn công tác đã gặp và làm việc với ông Tim Reilly Phó Giám đốc Chương trình Viện trợ Irish AID Dublin thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ireland

181017 Irland 8

181017 Irland 3

 181017 Irland 7

Đoàn công tác tham quan Campus của Trường Đại học Dublin