logo
EN
VN

Lễ ký kết hợp tác về đào tạo kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật và đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)

HANU - Sáng ngày 03/10 vừa qua, Trường Đại học Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Châu Á, Công ty cổ phần NTT Docomo và Công ty cổ phần Tenpo Ryutsuu NET tổ chức ký kết hợp tác về đào tạo kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật và đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đánh giá về sự hợp tác này, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào cho biết “Chúng ta bước vào thời đại toàn cầu hóa, thời đại 4.0 với sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ thông tin và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đang được ứng dụng tại rất nhiều lĩnh vực và chắc chắn là một phần không thể thiếu trong tương lai. Lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ qua ứng dụng công nghệ thông tin cùng với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo sẽ là một bước tiến lớn vượt ra khỏi giới hạn không gian và thời gian, giúp tiết kiệm được nguồn lực rất lớn cho xã hội.

Lễ Ký kết hôm nay là sự cam kết hợp tác về học thuật và ứng dụng công nghệ giữa Trường Đại học Hà Nội và 3 đối tác Nhật Bản. Đồng thời cũng thể hiện rõ chủ trương của Trường Đại học Hà Nội luôn mong muốn công tác đào tạo tiệm cận với nhu cầu của xã hội, cống hiến và phụng sự cho sự nghiệp đào tạo tiếng Nhật của Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung”.

Dự án Hợp tác đào tạo kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật và đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, với mục đích xây dựng ứng dụng e-learning dạy kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật và tiến tới xây dựng Chương trình đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật cho người Việt Nam. Trường Đại học Hà Nội sẽ cùng với các đối tác xây dựng lớp học thử nghiệm, đánh giá phản hồi kết quả đào tạo của ứng dụng, cùng với các giáo sư của các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản đánh giá mức độ tin cậy của ứng dụng này. 

Lớp học thử nghiệm của Dự án bắt đầu từ tháng 10/2019 kéo dài đến 3/2020. Ngoài việc các học viên được trang bị tài khoản học thử nghiệm, mỗi tháng các giáo viên sẽ gặp học viên để trao đổi hướng dẫn hỗ trợ học tập và đánh giá tiến bộ của từng học viên.

191003 Ky ket_01

191003 Ky ket 02

191003 Ky ket 03

191003 Ky ket 04

191003 Ky ket 05