logo
EN
VN

Thể lệ cuộc thi ý tưởng Sinh viên HANU với giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hà Nội

I. Mục đích:
-    Động viên tư duy sáng tạo, năng động; tạo nguồn cảm hứng cho mỗi sinh viên với tư cách là một Đại sứ của Trường Đại học Hà Nội;
-    Đồng hành với chiến lược xây dựng, quảng bá, truyền thông hình ảnh của Nhà trường;
-    Tạo cơ hội để sinh viên thể hiện tình yêu với Nhà trường.

II. Nội dung thi:
-    Tóm tắt nội dung các giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2017-2025 một cách ngắn gọn, dễ nhớ.
Tải nội dung các Giá trị cốt lõi theo địa chỉ: http://www.hanu.edu.vn/vn/tam-nhin-su-mang-gia-tri-cot-loi.html. Lưu ý:chưa thi các nội dung trong mục Tầm nhìn và Sứ mạng của Trường ĐH Hà Nội.
-    Thể hiện các giá trị cốt lõi một cách sáng tạo: hình ảnh bằng chữ (ví dụ: calligraphy), hình vẽ, bài hát, video clip…

III. Đối tượng tham gia:
Là sinh viên, học viên đang theo học tất cả các ngành, các trình độ đào tạo của Trường Đại học Hà Nội.

IV. Thể lệ:
1. Quy định chung:
-    Đối tượng tham gia đăng ký ý tưởng theo cá nhân hoặc theo đội (mỗi đội không quá 5 thành viên);
-    Người dự thi cam kết không sao chép, lấy ý tưởng của người khác, tôn trọng luật sở hữu trí tuệ;
-    Trường Đại học Hà Nội có toàn quyền sử dụng sản phẩm được trao giải cho các hoạt động hay sản phẩm truyền thông, quảng bá cho Nhà trường.

2. Thời gian:
Vòng 1:
-    Từ ngày 12/9 đến ngày 30/9/2017: Thiết kế ý tưởng;
-    Hạn nộp bài thi: trước 16g00 ngày 30/9/2017 về địa chỉ email của Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Phòng CTHSSV & QHDN);
-    Từ ngày 01/10 đến 02/10/2017: Chấm bài dự thi vòng 1;
-    Ngày 03/10/2017: Công bố kết quả vòng 1 trên website của (Phòng CTHSSV & QHDN) và gửi trực tiếp đến email liên hệ của cá nhân/đội trưởng;
-    5 bài thi xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để dự thi tiếp vòng 2.

Vòng 2:
-    Từ ngày 04/10 đến 09/10/2017: Chuẩn bị bài thuyết trình cho vòng 2;
-    Ngày 10/10/2017: Thi vòng 2 (giờ và địa điểm thông báo sau).
-    Ngày 11/10/2017: Công bố kết quả vòng 2 trên website của Phòng Công tác Học sinh, sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và gửi trực tiếp đến email liên hệ của cá nhân/đội trưởng.
-    3 bài thi xuất sắc nhất sẽ được nhận giải của cuộc thi.

3. Tiêu chí chấm
-    Vòng 1: ngôn từ dễ hiểu, dễ nhớ, hình ảnh sáng tạo;
-    Vòng 2: ứng viên trình bày ý tưởng rõ ràng, trả lời mạch lạc các câu hỏi của Ban giám khảo.

4. Thành phần ban giám khảo:
-    Đại diện Ban Giám hiệu;
-    Đại diện Đoàn TN - Hội SV;
-    Đại diện Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp.

5. Cơ cấu giải thưởng
-    01 giải Nhất: 5.000.000 đồng
-    01 giải Nhì: 3.000.000 đồng
-    01 giải Ba: 2.000.000 đồng

6. Thông tin liên hệ:
Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp
Phòng 102B, nhà B
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

170911 sang tao_01