logo
EN
VN

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài tại Trường Đại học Hà Nội

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam và Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ GD&ĐT.

Chương trình đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 10 năm 2017. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí, làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng công tác của Nhà trường, phỏng vấn trực tiếp với các nhóm đối tượng khác nhau, thăm quan và khảo sát các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của nhà trường.... Đoàn chuyên gia cũng đã tiếp xúc, phỏng vấn cán bộ viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng lao động để có những đánh giá khách quan, công tâm nhất.

Tại Lễ bế mạc, GS.TSKH Đặng Ứng Vận trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã báo cáo kết quả khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hà Nội. Báo cáo đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường thuộc 10 lĩnh vực công tác. Đồng thời đoàn cũng đưa ra các khuyến nghị để cải tiến chất lượng đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể của Nhà trường.

Sau khi nghe báo cáo, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc hết sức vất vả trong 5 ngày làm việc, giúp Nhà trường có cái nhìn tổng quan chi tiết về chính bản thân mình. Bản báo cáo kết quả khảo sát của đoàn đã nói rõ những điểm mạnh đồng thời chỉ ra những vấn đề còn bất cập trong công tác điều hành và quản lý của Nhà trường. Những khuyến nghị thẳng thắn của bản báo cáo là những điều hết sức qúy giá giúp Nhà trường nhìn nhận một cách khách quan và thấu đáo những mặt còn hạn chế để khắc phục, nâng cao chất lượng giáo dục và hình ảnh Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, cố vấn đoàn đánh giá ngoài cũng đã có những góp ý thẳng thắn đối với Nhà trường về những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong chất lượng hoạt động. PGS.TS Nguyễn Phương Nga mong muốn Nhà trường tiếp tục hoàn thiện những vấn đề còn thiếu sót trong các lĩnh vực công tác, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ GD&ĐT.

Kết thúc Lễ bế mạc, đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Hà Nội.

171016 be mac danh gia ngoai 01

GS.TSKH Đặng Ứng Vận trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã báo cáo kết quả khảo sát chính thức tại Trường ĐH Hà Nội.

171016 be mac danh gia ngoai 02

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc hết sức vất vả trong 5 ngày làm việc, giúp Nhà trường có cái nhìn tổng quan, chi tiết về chính mình.

171016 be mac danh gia ngoai 03

PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, cố vấn đoàn đánh giá ngoài phát biểu tại lễ bế mạc.

171016 be mac danh gia ngoai 04

Kết thúc Lễ bế mạc, đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Hà Nội.

171016 be mac danh gia ngoai 05

171016 be mac danh gia ngoai 06