logo
EN
VN

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 13 đến 14 tháng 6 năm 2018, Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào dẫn đầu đoàn công tác Trường Đại học Hà Nội (HANU) đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI). Tại đây, Phó Hiệu trưởng phụ trách, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm của Trường đón tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã chia sẻ một số thông tin cơ bản về quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Hà Nội, thế mạnh trong đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ và đào tạo các chuyên ngành khác bằng ngoại ngữ, cũng như một số định hướng của Nhà trường trong quá trình hợp tác đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn cũng chia sẻ một số thông tin về quá trình phát triển của HUFI và mong muốn được mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cao và phối hợp triển khai một số dự án về nghiên cứu khoa học và liên kết đào tạo với HANU.

Kết thúc buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào và PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn đại diện hai trường đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác song phương. Lãnh đạo hai trường cùng cho biết, hai bên sẽ tích cực trao đổi thông tin, cùng nhau xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ của bản ghi nhớ.

180614 Bien ban ghi nho