logo
EN
VN

Hội nghị giao ban triển khai công tác năm học 2018 - 2019

Ngày 9/8/2018, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức họp hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và triển khai công tác năm học 2018 - 2019.  PGS. TS Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có BGH, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và cán bộ giảng viên đại diện cho các khoa trong trường.

Mở đầu hội nghị, Ths. Nguyễn Tiến Dũng – Quyền Trưởng phòng Quản lý đào tạo đã báo cáo kết quả công tác năm học 2017 - 2018 với hai nội dung chính về công tác quản lý đào tạo và quản lý khoa học. Theo Ths. Nguyễn Tiến Dũng, công tác quản lý đào tạo của Nhà trường năm học vừa qua ngày càng chặt chẽ đi vào nề nếp, chất lượng đào tạo tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Đào tạo đại học, sau đại học hệ chính quy, được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh trên nhiều phương diện, mang lại nhiều kết quả, góp phần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trường Đại học Hà Nội đã chủ trì thực hiện 3 đề tài KH&CN cấp Bộ, trong đó 2 đề tài đã được kiểm tra tiến độ và được đánh giá đạt yêu cầu và đảm bảo tiến độ thực hiện được phê duyệt…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Nhà trường mong muốn các đơn vị đào tạo của Nhà trường mở rộng tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các trường đại học ở các nước phát triển, các tổ chức quốc tế, và các tập đoàn trong và ngoài nước thông qua các hình thức cố vấn, huấn luyện và chia sẻ tài nguyên qua đó góp phần nâng cao năng lực của các giảng viên và sinh viên Việt Nam.

Hiệu trưởng cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo về 14 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động về đảm bảo chất lượng giáo dục. Theo đó, cần phải: Rà soát toàn bộ Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ; Tổng kết quá trình thực hiện triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ; Tối ưu hóa quá trình tổ chức đào tạo; Chuẩn hóa hoạt động đánh  giá các học phần và công tác xử lí điểm học phần; Phát huy vai trò của đội ngũ cố vấn học tập; Mở mới Chương trình đào tạo; Hoàn thiện các văn bản quản lý quy định về giờ giấc; Nguồn tài liệu bổ sung thường xuyên, cập nhật; Cải tạo cảnh quan sư phạm theo hướng khuôn viên thân thiện; Động viên nguồn lực để Hanu có nhiều đề tài nghiên cứu đích thực; Tăng số lượng công bố quốc tế, bài đăng tạp chí chuyên ngành uy tín và sách; Kiểm định tối thiểu 3 Chương trình đào tạo hệ chính quy; Đánh giá chất lượng giảng dạy từng môn học/học phần; Từng bước triển khai các hoạt động của Nhà trường.

“Với nguyên tắc chung nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch năm học 2017-2018 các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ của mình, cần phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao và định hướng khẩu hiệu trong năm học mới là “liên tục đổi mới và nâng cấp chất lượng””, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào nhấn mạnh.

Hội nghị đã đạt được sự thống nhất cao với những đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Đây cũng chính là cơ sở để Nhà trường đẩy mạnh các hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo.

180809 Hoi nghi giao ban 01

180809 Hoi nghi giao ban 02

180809 Hoi nghi giao ban 03

180809 Hoi nghi giao ban 04

180809 Hoi nghi giao ban 05

180809 Hoi nghi giao ban 06