logo
EN
VN

Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu thành viên đại diện giảng viên tham gia Hội đồng Trường

HaNU - Thực hiện bước tiếp theo trong quy trình thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 17/6/2019, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu thành viên đại diện giảng viên tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội.

Thành phần tham gia Hội nghị gồm có Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn thanh niên (là viên chức), Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận/Tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc, Trưởng/Phó các đơn vị, Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn trực thuộc khoa, Bí thư Chi bộ, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp và tương đương.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã chủ trì Hội nghị, quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác bầu đại diện giảng viên tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội; Công bố Đề án thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội (đã được thông qua tại Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); Công bố quy trình, cơ cấu bầu đại diện giảng viên tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội (đã được Hội nghị Tập thể lãnh đạo thông qua).

Sau khi nghe Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào quán triệt, phổ biến nội dung thực hiện, Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu giảng viên tham gia Hội đồng trường. Danh sách giảng viên được Hội nghị giới thiệu bầu tham gia Hội đồng trường gồm có 07 giảng viên, là những thầy cô giáo hiện đang công tác, giảng dạy tại Trường.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận chốt danh sách và tiến hành bầu đại diện giảng viên tham gia Hội đồng trường. Trong danh sách 07 giảng viên được giới thiệu, Hội nghị sẽ bầu ra 05 giảng viên, những người có số phiếu bầu cao nhất để tham gia vào Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

190617 Hoi nghi CBCC_01

 

190617 Hoi nghi CBCC_02

190617 Hoi nghi CBCC_03

190617 Hoi nghi CBCC_04

190617 Hoi nghi CBCC_05

190617 Hoi nghi CBCC_06

190617 Hoi nghi CBCC_07

190617 Hoi nghi CBCC_08