logo
EN
VN

Hội nghị về công tác quản lý hành chính và đảm bảo chất lượng

HANU - Ngày 20/6/2019, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội nghị về công tác quản lý hành chính và đảm bảo chất lượng. Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động kiểm tra công tác quản lý hành chính tại các đơn vị giai đoạn 2016 – 2019 và Công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đánh giá, các hoạt động kiểm tra hành chính tại các đơn vị trong toàn Trường thời gian qua nhằm củng cố hệ thống văn bản quản lý tại các đơn vị cũng như tăng cường sự nhận thức của lãnh đạo các đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, từ đó nâng cao chất lượng quản lý tại các đơn vị góp phần đánh giá chất lượng hoàn thành công việc trong năm học.
Hoạt động kiểm tra công tác quản lý hành chính tại các đơn vị giai đoạn 2016 – 2019 được Nhà trường thực hiện từ tháng 3 – 6/2019 theo kế hoạch số 1833/KH-ĐHHN ngày 13/8/2018 công tác thanh tra pháp chế năm học 2018 – 2019 và Thông báo số 232/TB-ĐHHN ngày 12/02/2019.
Hội nghị đã được nghe ThS Đặng Đình Cung, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý hành chính tại các đơn vị giai đoạn 2016 – 2019. Tại nội dung này, báo cáo tập chung vào việc đánh giá công tác quản lý chuyên môn bao gồm việc xây dựng và triển khai kế hoạch năm học, phân công nhiệm vụ trong đơn vị, quản lý kỷ luật lao động và quản lý chất lượng công việc tại các đơn vị.
Đối với công tác quản lý hành chính, báo cáo đã chỉ rõ những điểm mạnh và những điểm còn tồn tại của hai nội dung trọng tâm, đó là công tác quản lý - lưu trữ văn bản và công tác xây dựng các văn bản nội bộ.
Công tác đảm bảo dân chủ cơ sở cũng được báo cáo một cách chi tiết, cụ thể với những nội dung như: Công tác tiếp công dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của công dân; Công tác công khai, tham gia ý kiến; phổ biến quy chế, quy định pháp luật, của Nhà trường cho cán bộ, giảng viên, người lao động và Hoạt động phối hợp giữa Chi bộ, Chính quyền và Công đoàn.
Về các đề xuất, kiến nghị đối với Nhà trường, báo cáo nhấn mạnh vào việc cần xây dựng kế hoạch, triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Chuẩn hóa các quy trình quản lý; Đánh giá chất lượng công việc; Bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về quản lý; Tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý hành chính. Đối với các đơn vị, cần chủ động, linh hoạt triển khai các phương thức để tiến hành quản lí tốt các hoạt động của đơn vị, không chờ đợi hướng dẫn cụ thể của Nhà trường; Chủ động tìm kiếm, trao đổi thông tin, đề xuất các giải pháp đối với các đơn vị khác hoặc báo cáo Ban giám hiệu khi vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm.
Đối với công tác đảm bảo chất lượng, TS Đặng Thị Hồng Thủy, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã trình bày báo cáo chi tiết các nội dung cần thực hiện theo Khuyến nghị trong nghị quyết của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017. Theo đó, 13 nội dung đã và đang được triển khai thực hiện theo khuyến nghị, tập trung vào các lĩnh vực như thành lập Hội đồng Trường; Khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên sau khi ra trường; Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; Nâng cao hoạt động hỗ trợ người học; Tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh hoạt động NCKH...
Đối với khuyến nghị theo 10 tiêu chuẩn trong báo cáo đánh giá ngoài Nhà trường năm 2017 gồm các lĩnh vực: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học; Tổ chức và quản lý; Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và CGCN; Hoạt động hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác và Tài chính và quản lý tài chính đã được báo cáo đầy đủ, chi tiết với 75 nội dung cần thực hiện. Báo cáo đã nhấn mạnh đến những việc đã làm được và những việc chưa hoàn thành theo khuyến nghị từ đó đưa ra những đề xuất và thời hạn cần hoàn thành.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào biểu dương các đơn vị đã có nhiều cố gắng và chủ động trong công tác quản lý hành chính trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan cần lưu ý các đề xuất kiến nghị của báo cáo công tác quản lý hành chính để thực hiện cho phù hợp. Các đơn vị liên quan cần tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ theo kiến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 và của báo cáo đánh giá ngoài Nhà trường năm 2017 đã đưa ra.
Tại Hội nghị, Hiệu trưởng đã nêu kế hoạch cụ thể sẽ thực hiện trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để phát triển Nhà trường như: Chuẩn hóa các quy trình quản lý; Đánh giá chất lượng công việc; Bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về quản lý; Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; Đẩy mạnh NCKH, phát triển các nhóm nghiên cứu trọng tâm; Điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội; Phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế; Củng cố cơ sở vật chất, tập trung nâng cấp các giảng đường trong năm học 2019 – 2020; Nâng cao thu nhập của cán bộ giảng viên, chính sách tài chính cho các đơn vị, .... Các kế hoạch Hiệu trưởng đưa ra đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các đại biểu tham dự Hội nghị.

190620 Hoi nghi_01

190620 Hoi nghi_02

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào phát biểu khai mạc Hội nghị

190620 Hoi nghi_03

ThS Đặng Đình Cung, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra công tác quản lý hành chính tại các đơn vị giai đoạn 2016 – 2019

190620 Hoi nghi_04

TS Đặng Thị Hồng Thủy, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày báo cáo công tác đảm bảo chất lượng

190620 Hoi nghi_05