logo
EN
VN

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Công nghệ Thông tin

HANU – “Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là chủ trương, là xu hướng và điều kiện bắt buộc đối với các trường đại học trong cả nước hiện nay. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giúp cơ sở đào tạo có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động đào tạo của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động được tốt hơn”. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào phát biểu tại buổi khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo gồm: Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh).

Sáng ngày 06/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQG Hà Nội) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo gồm: Ngành Công nghệ Thông tin, Ngành ngôn ngữ Nhật và Ngành ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học tại Trường Đại học Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được ban hành tại Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự Lễ khai mạc có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn, GS.TSKH Đặng Ứng Vận – Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cùng các quan sát viên; Ban Giám hiệu Trường ĐH Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Trường, các thầy cô lãnh đạo các đơn, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa tiếng Nhật và Khoa tiếng Trung Quốc và đông đảo các em sinh viên đại diện cho 3 ngành đào tạo được khảo sát.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào cho biết: “Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là chủ trương, là xu hướng và điều kiện bắt buộc đối với các trường đại học trong cả nước hiện nay. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giúp cơ sở đào tạo có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động đào tạo của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động được tốt hơn.

Nhà trường ý thức rất rõ việc thực hiện đánh giá ngoài các chương trình đào tạo có ý nghĩa rất lớn: thể hiện sự khách quan, cái nhìn đa chiều, toàn diện về chương trình đào tạo từ xây dựng chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cũng như quy trình thực tập thực tế cho sinh viên, để từ đó các khoa và Nhà trường tiếp tục phát triển những gì đã đạt được và khắc phục, hoàn thiện những gì chưa hợp lý với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đầu ra, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của xã hội và khẳng định thương hiệu đào tạo của 3 ngành là Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh)”.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã giới thiệu về các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và cho biết, "Các thầy cô giáo của các khoa và các em sinh viên hãy an tâm, tin tưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Đoàn sẽ ghi nhận những điểm mạnh của chương trình đào tạo và phát hiện ra những điểm còn tồn tại để chúng ta cùng đối sánh trong nước và quốc tế, để có thể cải thiện chất lượng chương trình trong thời gian tới. Sau đợt đánh giá ngoài này, nếu 3 chương trình đào tạo của chúng ta có thể đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vào quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cũng như quá trình đánh giá và thẩm định chất lượng để chúng ta công khai thông tin về chất lượng các chương trình đào tạo trước toàn xã hội”.

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hà Nội, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Trước khi tổ chức đợt khảo sát chính thức, Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tự đánh gia 03 chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật, Trung Quốc và Công nghệ Thông tin. Nhà trường cũng đã hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo hướng dẫn của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sau khi được khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo này vào ngày 12/8 vừa qua. Đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 6 - 10/9/2019.

190906 khao sat 3ctdt_01

190906 khao sat 3ctdt_02

190906 khao sat 3ctdt_03

190906 khao sat 3ctdt_04

190906 khao sat 3ctdt_05

190906 khao sat 3ctdt_06

190906 khao sat 3ctdt_07

190906 khao sat 3ctdt_08

190906 khao sat 3ctdt_09