logo
EN
VN

Ban điều hành các dự án Erasmus Plus họp triển khai các nhiệm vụ

HANU - Chiều ngày 27/9/2019, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức phiên họp các trường đối tác trong 3 Dự án Erasmus Plus: RECOASIA, MOTIVE và LAB-MOVIE. Tham gia buổi làm việc, ngoài đại diện Ban điều hành các dự án của Trường Đại học Hà Nội, còn có đại diện của Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, TrườngĐ ại học Nguyễn Tất Thành, TrườngĐ ại học Mở Tp.HCM, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tại phiên họp, ThS. Hoàng Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ -Văn hóa Italia và Phát triển Hợp tác đã trình bày những nội dung cơ bản của 3 dự án Erasmus Plus: RECOASIA là dự án về hợp tác trong lĩnh vực công nhận văn bằng, chứng chỉ của các quốc gia Châu Á; trong khi đó MOTIVE, được xem như giai đoạn hai của dự án VOYAGE (đã được thực hiện rất thành công từ năm 2015 đến 2018), hướng tới việc xây dựng một Trung tâm cấp quốc gia theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp; còn LAB-MOVIE là dự án khảo sát nhu cầu doanh nghiệp của ba nhóm ngành: Công nghiệp thực phẩm, Du lịch, Điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin, định hướng ngành học thứ hai cho sinh viên cũng như tham gia nghiên cứu cùng doanh nghiệp nhờ phần mềm dữ liệu được các doanh nghiệp cập nhật thường xuyên. Ba dự án trên đều được triển khai trong giai đoạn 2019-2022 với kinh phí do Cộng đồng chung châu Âu tài trợ.

Cũng tại buổi làm việc, điều phối viên và trưởng nhóm kỹ thuật Dự án Voyage của Trường Đại học Hà Nội đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai dự án, kinh nghiệm về lựa chọn nhân sự, phân công nhiệm vụ, đấu thầu thiết bị, truyền thông và cách xử lý các vấn đề phát sinh. Các bên đã sôi nổi tham gia trao đổi ý kiến, thống nhất nguyên tắc làm việc và cách thức triển khai các dự án.

Đại diện các trường đối tác đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Trường Đại học Hà Nội trong việc giới thiệu, hướng dẫn tham gia các chương trình hợp tác với châu Âu nói chung và trong khuôn khổ dự án Erasmus Plus nói riêng. Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Hà Nội đã nối kết nhiều trường đại học của Việt Nam với các trường của Italia và đã được cấp kinh phí cho 25 dự án KA1 với 8 trường đại học khác của Việt Nam và 5 dự án KA2 với 15 trường đại học khác của Việt Nam.

190927 Hop du an Marco Polo 01

190927 Hop du an Marco Polo_02