logo
EN
VN

Khoa Giáo dục chính trị - 60 năm xây dựng và phát triển cùng lịch sử Nhà trường

HANU - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội (1959 – 2019), ngày 19/10/2019, Nhà trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Giáo dục Chính trị. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc của một khoa có bề dày lịch sử và truyền thống của Nhà trường về công tác đào tạo, định hướng, giáo dục tư tưởng lý luận chính trị cho sinh viên tất cả ngành, các hệ - đang vững bước từng ngày trên con đường hội nhập và phát triển.

Để ghi nhận sự đóng góp của Khoa Giáo dục Chính trị nói chung và các thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa nói riêng vào thành tựu chung của Nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã ôn lại những khó khăn, vất vả mà Khoa đã trải qua, cũng như nêu bật lên những thành tựu đã đạt được trong quá trình giảng dạy môn lý luận chính trị.
Đứng trước bối cảnh, tình hình mới của đất nước nói chung và Nhà trường nói riêng trong giai đoạn hiện nay, Hiệu trưởng nhấn mạnh “Trong những năm tới đây, cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước, Nhà trường cùng với Khoa GDCT tiếp tục đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và khu vực. Trong bối cảnh đó, giáo dục lý luận chính trị cần phải tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình là truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp tư duy biện chứng và phương pháp hành động khoa học, góp phần phát huy tính tích cực của sinh viên, giúp các em hành động đúng đắn, biết tôn trọng, kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống, lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng khả năng thích ứng với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng như vũ bão hiện nay. Mong rằng lãnh đạo Khoa Giáo dục Chính trị, các thầy/cô cùng hiệp lực, tiếp tục cống hiến trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát huy các thành tựu và dấu án đáng tự hào mà thầy/cô các thế hệ đi trước đã gây dựng”.

Thành tựu đáng tự hào trong công tác đào tạo của Khoa trong suốt chặng đường qua là góp phần cùng khoa chuyên ngành của nhà trường đào tạo hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ hiện đang công tác trên khắp mọi miền đất nước. Điều quan trọng, đội ngũ nhân lực tốt nghiệp trường ĐHHN, dù công tác ở đâu - vị trí nào Luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu quê hương, đất nước.

Song song với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa cũng luôn được đặc biệt quan tâm: từ năm 10 trở lại đây, Khoa định kỳ một năm tổ chức 2 lần các hội nghị khoa học giáo viên, với hàng 100 bài viết tập trung vào vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý sinh viên… Có hàng chục đề tài cấp trường nghiệm thu thành công ..được Hội đồng khoa học đánh giá cao về hiệu quả và tính thực tiễn.

Ghi dấu sự kiện 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Giáo dục Chính trị đã tổ chức nhiều hoạt động như: Phát động thi đua dạy tốt, học tốt, sáng tạo trong giảng dạy và học tập; Tổ chức cuộc thi khoa GDCT qua lăng kính sinh viên HANU; Các hoạt động văn nghệ, thể thao, …những hoạt động này đã tạo không khí phấn khởi, tạo sân chơi, môi trường giao lưu giữa các thầy cô và các em sinh viên. Đây là cơ hội để các thầy cô và sinh viên bày tỏ tình cảm với khoa GDCT và Nhà trường.

Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Giáo dục Chính trị gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của Trường Đại học Hà Nội:

- Năm 1959, Trường “Bổ túc ngoại ngữ” (tiền thân của Trường đại học Hà Nội ngày nay) với chức năng và nhiệm vụ: giảng dạy về ngoại ngữ và bồi dưỡng về chính trị cho cán bộ và lưu học sinh chuẩn bị ra nước ngoài học tập. Vì vậy, Nhà trường đã thành lập Tổ giáo viên Chính trị.

- Năm 1970, Nhà trường thành lập Bộ môn Mác - Lênin thuộc Phòng Chính trị.

- Năm 1977 là một dấu mốc mới trong quá trình phát triển khi Bộ môn Mác - Lênin tách khỏi Phòng Chính trị, trở thành Bộ môn độc lập trực thuộc Ban Giám Hiệu. 

- Năm 2005, Nhà trường đã quyết định thành lập Khoa Giáo dục Chính trị trên cơ sở tổ chức lại Bộ môn Mác – Lênin.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa có 11 người, trong đó có 01 PGS; 02 tiến sĩ, 8 thạc sĩ. Khoa có 02 bộ môn với trung bình tổng số giờ giảng 10.000 giờ/cho 10.000 sinh viên thuộc các hệ đào tạo/năm học. Công tác đào tạo của khoa đã đi vào chiều sâu, lấy người học làm trung tâm- từng bước nâng cao chất lượng và đa dạng hình thức giảng dạy, ứng dụng CNTT- say mê NCKH gắn lý luận với thực tiễn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường trong bối cảnh mới.

191019 Khoa GDCT_04

191019 Khoa GDCT_01

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã ôn lại những khó khăn, vất vả mà Khoa đã trải qua, cũng như nêu bật lên những thành tựu đã đạt được trong quá trình giảng dạy môn lý luận chính trị.

191019 Khoa GDCT_02

Cô Nguyễn Thị Như, Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị báo cáo những thành tích Khoa mà đã đạt được trong quá trình 60 năm xây dựng và phát triển.

191019 Khoa GDCT_03