logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội tổ chức tập huấn trực tuyến cho giảng viên để triển khai giảng dạy trực tuyến

HANU - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh CoVid-19, thực hiện sự chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp, Trường Đại học Hà Nội đã điều chỉnh kế hoạch giảng dạy. Để đảm bảo kế hoạch và tiến độ đào tạo, Trường Đại học Hà Nội đã họp, lên phương án chỉ đạo các đơn vị giảng dạy tăng cường triển khai việc giảng dạy trực tuyến cho sinh viên.

Nhằm hỗ trợ các giảng viên sử dụng bộ công cụ G-Suite của Trường Đại học Hà Nội bao gồm: G-Classroom, G-Meet, Gmail, G-Drive, G-Calendar trong việc giảng dạy trực tuyến được hiệu quả, bắt đầu từ chiều ngày 10/3/2020, Nhà trường tổ chức tập huấn trực tuyến cho giảng viên các đơn vị giảng dạy trong toàn Trường nhằm trang bị cho giảng viên các kỹ năng giảng dạy trực tuyến, giao bài tập hoặc hướng dẫn tự học cho sinh viên để đảm bảo tiến độ giảng dạy của năm học.

Dự kiến chương trình tập huấn được chia thành 08 buổi trong thời gian 3 ngày, mỗi buổi có thời lượng 60 phút do Trung tâm Công nghệ Thông tin phụ trách. 

Trong đó ngày 10/3/2020 tổ chức tập huấn 03 buổi cho các đơn vị: Khoa tiếng Đức, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Italia, Khoa tiếng Anh Chuyên ngành, Văn phòng VU-UC, Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Nhật, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Khoa tiếng Tây Ban Nha, Khoa tiếng Bồ Đào Nha, Khoa Việt Nam học, Văn phòng LaTrobe. 

Ngày 11/3/2020 tổ chức tập huấn cho Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Việt – Hàn, Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Quốc tế học, Bộ môn Ngữ văn Việt Nam, Trung tâm Việt – Nhật, Trung tâm Hợp tác và Văn hóa Italia, Trung tâm tiếng Thái Lan, Văn phòng Sunway.

Ngày 12/3/2020 tổ chức tập huấn cho Khoa tiếng Nga, Khoa Công nghệ Thông tin và các giảng viên chưa được tập huấn.
Sau khóa tập huấn cho giảng viên, bắt đầu từ ngày 12/3/2020 các đơn vị giảng dạy tổ chức triển khai việc giảng dạy trực tuyến cho sinh viên và hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên đăng ký học trực tuyến.

200310 tap huan online_02

200310 tap huan online_01